Smluvní pojišťovy, registrace nových pacientů

  • Všeobecná zdrav.pojišťovna - 111
  • Vojenská zdravotní pojišťovna - 201
  • Česká průmyslová zdrav.pojišťovna - 205
  • Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank a pojišťoven - 207
  • Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra - 211
  • Media - 228

Příjem nových pacientů po osobním či telefonickém kontaktu.

aktuality