MUDr.Marcela Jeriová

  • V roce 1980 ukončení studia na Fakultě dětského lékařství Karlovy Univerzity v Praze.
  • 1980 - 1984 praxe na Dětské klinice v Ústí nad Labem.
  • 1984 atestace z pediatrie I. stupně.
  • Od roku 1984 práce na dětském obvodě.
  • Od roku 1993 soukromá praxe v ambulanci pro děti a dorost.
  • Jsem držitelem certifikátu o celoživotním vzdělávání.
  • Jsem členkou Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost a členkou Odborné společnosti praktických dětských lékařů v ČR

aktuality